violinیك تمرین خوب با یك برنامه خوب و صحیح آغاز مى شود. اگر شما ۵ دقیقه تمرین را در برنامه یك روز شلوغ خود جا مى دهید یا یك بعدازظهر كامل را صرف این كار مى كنید، باید نحوه درست تمرین كردن را بدانید. تمرین كردن جزئیات زیادى دارد كه آموزش موسیقى محتاج آن است.


البته قطعاً زمانى كه به درستى تمرین مى كنید هم مسائلى از قبیل مشكلات موجود در قطعات، شگفتى هاى پنهان در آنها و تجربه هاى تازه هم به وجود مى آید. اما مى توانید از قبل خود را براى آنها آماده كنید.

یك برنامه صحیح به شما شیوه تمركز حواستان روى یك مشكل براى برطرف كردن آن را آموزش مى دهد. منظور من از برنامه، توالى خشك یك سرى فعالیت نیست. به جاى خطوط خشك از پیش تعیین شده زمان فعالیت ها، در جست وجوى روش طبیعى كه مى توانید این كارها را انجام دهید، باشید. ب


راى مثال قبل از اجراى یك اثر حتماً به آن فكر كنید، در زمان حال اجرا كنید و در آینده به اجرایتان گوش كنید و راجع به آن بیندیشید. مى توانید در همه موارد از این روش استفاده كنید مثلاً براى آینده برنامه ریزى كنید، سپس آنها را انجام دهید و بعد ببینید آیا واقعاً آنچه را كه از قبل انتظارش را داشتید، انجام داده اید یا خیر.

اگر از این زاویه نگاه كنید، تمام این كارهایى كه انجام مى دهید برنامه اند. اگر قبل از شروع فعالیت به آن فكر كنید، برنامه شما دقیقاً شكل كارهایى كه انجام مى دهید را به خود مى گیرد. حتماً باید قبل از شروع كار بدانید كه چه مى خواهید بكنید. بعد از آن متوجه خواهید شد كه تمرینات شما چقدر خوب پیش رفته است.


همیشه برنامه ریزى از درون ذهن شروع مى شود اما اجازه ندهید كه در آنجا باقى بماند. تصمیم هایى كه گرفته اید و كارهایى كه انجام داده اید (با ذكر اینكه در كدام یك از آنها موفق بوده اید و در كدام یك شكست خورده اید) را در جایى ثبت كنید، پس از مدتى آنها راهنماهاى باارزشى براى شما خواهند شد.

معلم هاى با تجربه و نوازندگان حرفه اى هم از همین ایده ها استفاده كرده اند. كتاب هاى فراوانى راجع به آموزش تمرین موسیقى نوشته شده است كه پایه بیشتر آنها همین برنامه هاى روزانه بوده است.


معلم ها با استفاده از فهرست هاى رپرتوار، برنامه هاى پیشرو آموزشى، تقویم تكالیف و سرفصل هاى دیگرى از این قبیل، این كتاب ها را نوشته اند. شما هم مى توانید به جاى خلق دوباره این روش ها، از آنها به درستى استفاده كنید.

هاف لپوف ویولنیست آزاد و معلم معروف كالیفرنیایى، روش هاى جالبى براى تدریس ارائه داده است. او از صفحه هاى جدول بندى شده و فهرست هاى كار استفاده مى كند. خودش مى گوید:


«استفاده از این روش ها براى سازمان دادن به تمرینات شاگردانم است. من در ابتدا خودم فقط از كاغذ هاى سفید براى تمرینات شخصى ام استفاده مى كردم اما اكنون باید قطعات زیادى را تمرین كنم بنابراین، براى اینكه مطمئن شوم برپایه مشخصى حركت مى كنم، خودم هم این جدول ها را مورد استفاده قرار داده ام.»

برى گرین نویسنده كتاب ماندگار «بازى درونى موسیقى» با اضافه كردن مطالبى به مجله درس هاى بازى درونى موسیقى، آن را به صورت یك دفترچه فشرده براى دانشجویان و دانش آموزان درآورده است.

در این دفتر فضاهایى براى نوشتن اهداف كوتاه مدت، میان مدت و طولانى مدت دانشجویان در زمینه كار در نظر گرفته شده. همین طور سئوالاتى راجع به نحوه آماده كردن قطعات از دانش آموزان شده است.


الیزابت میلز معلمى متعهد و بسیار جدى است كه كمك هاى زیادى به متد سوزوكى كرده و شاید شما بیشتر آن را به عنوان ویراستار و حامى متد سوزوكى بشناسید. او دو كتاب تاثیرگذار در متد سوزوكى و فهم این متد نوشته است كه هنوز هم جزء منابع معتبر در تدریس این متد محسوب مى شود.

میلز چند سال قبل، دفترچه هایى از مباحثى كه هنگام تدریس از آن استفاده كرده بود به نام «حاصلخیزى مطالعات موسیقى» به من داد، سرفصل هاى این كتاب بسیار آشنا بودند: اهداف، تكالیف، تمرین هاى ضبط شده، لیست رپرتوار و اجراهاى ضبط شده. او با استفاده استعارى از میوه درخت و رشد آن به كل مجموعه گرما و صمیمیتى داده بود. این نقاشى ها تمام جزئیات را به دقت بیان مى كردند:


از آماده كردن زمین (گوش دادن)، كاشتن بذرها (شروع تمرین)، تا جوانه زدن، رسیدن میوه، هرس كردن و شكل دادن و در آخر میوه رسیده (اجرا كردن). این تصویرهاى مفید، به سازماندهى تمرینات كمك زیادى مى كنند.

اگر از ایده كنار هم قرار دادن برنامه ها تمرین خود وحشت دارید و علاقه مند به استفاده از روش هاى اصلى هستید، مى توانم سه برنامه چاپ شده را به شما معرفى كنم. آنها ابزارهاى متفكرانه تمرین هستند و راهنماهاى خوبى براى شما خواهند بود.

هر سه آنها دفترچه هاى محكم ۲/۸۱ در ۱۱ اینچى هستند و در برخى ویژگى هاى موضوعى به هم شبیه اند. اما هر كدام روش هاى خاص خود را دارند و هیچ كدام یك برنامه بزرگ خارق العاده كه براى همه مناسب باشد، نیست.


«طراح تمرین موسیقیدان ها» را در سال ۱۹۹۹ نشر مولتو موزیك چاپ كرد. اكنون این كتاب به چاپ دوم رسیده است. براى خرید آن مى توانید به سایت http://www.moltomusicbooks. com مراجعه كنید، این كتاب را اشتفانى دیلزبك نوازنده ویولا و همسرش دیوید موتو نوازنده گیتارباس الكترونیكى نوشته اند.

آنها این كتاب را برپایه تجربه هایشان هم به عنوان معلم و هم نوازنده نوشتند. این برنامه ۶ دلار و ۹۵ سنتى به طور قطع راهنماى مناسبى براى انجام صحیح تمرینات است. صفحه هاى آن براى ۴۰ هفته تمرین (دو و نیم سال مدرسه) طراحى شده.

در آن چند صفحه اضافه براى نگارش نت و ثبت تمرین ها در نظر گرفته شده است. صفحات برنامه درس هاى هفتگى مخصوص معلم ها است. صفحه هاى این كتاب شطرنجى هستند و فضایى را براى نوشتن تكالیف، گرم كردن دست، اتودها، تمرین ها و رپرتوار دارند.


در صفحه پشت تمرین ها روزانه كل فضا متعلق به دانش آموز است كه مسائل اولیه تمرین مانند سرعت مترونوم، زمان انجام هر تمرین و كل زمان تمرین در یك روز، در آن یادداشت مى شود. تاكید این كتاب به وضوح روى مدیریت زمان و ایجاد اهداف مناسب براى تمرین است.

ریلزبك گفت تاكنون چندین معلم از این كتاب استفاده و همه آنها نتیجه را رضایت بخش اعلام كردند. او اضافه كرد: «مى توان براى كودكان با مدادهاى رنگى و ستاره ها به آن نشاط بخشید. برنامه بزرگسالان مى تواند جدى تر باشد، آنها باید از مدادهاى تیره یا جوهر استفاده كنند.» این عادلانه نیست!…


من هم مدادرنگى و ستاره ها را مى خواهم! تمرین كردن امر مهمى است، اما نشاط بخشیدن هم به آموزش كمك مى كند.

اگر به دنبال چیزى عمومى تر از تاكید مطلق روى برنامه ریزى استفاده از زمان مى گردید، مى توانید «ثبت كردن تمرین موسیقیدان ها» را امتحان كنید. در این كتاب راجع به روانشناسى تمرین كنندگان هم تحقیق شده است. بارتون كاپلان نویسنده این كتاب، سمینارهاى زیادى در مورد موضوع تمرین كردن در سراسر دنیا برگزار كرده است. او از این كتاب به عنوان یك ابزار در تدریس تمرین كردن سود جست.


این كتاب علاوه بر تقسیم بندى زمان، یك رابطه احساسى با تمرین كنندگان در مورد تجربه تمرین، برقرار مى كند. در تكمیل تصویرها و جدول هاى این كتاب ثبت: مودها، وقفه ها، ایده ها و حس زمان تمرین بسیار نقش دارد.

۱۵ صفحه اول این كتاب راهنمایى هاى مستقیمى براى استفاده از این روش را به خواننده مى دهد. و پس از آن باید برنامه تمرین روزانه ۱۶ هفته، به صورت نوشتن تمرینات روزانه و خلاصه وضعیت هر هفته، یادداشت شود.

در نمودارها و صفحات مخصوصى از این كتاب باید راجع به تكنیك رپرتوار اجرا شده و اجراهاى ضبط شده، مطالبى نوشت. كاپلان مى گوید:


«در مدت ۸ سالى كه در مدرسه منهتن تمرین كردن را تدریس مى كنم، با دانش آموزان توافقاتى كرده ام: قرار است اگر آنها این جدول ها را پر كنند با نمره الف قبول شوند. هیچ گاه به محتواى مطالبى كه نوشته اند نمره نمى دهم، بلكه فقط باید به طور كامل آن را انجام داده باشند. پركردن جدول ها و این صفحات خیلى وقت گیر نیست. و در پایان تنها یك ماه دانش آموزان راهنمایى هاى ارزشمندى را در اختیار دارند.»


«ثبت كردن تمرین موسیقیدان ها»، قسمتى از یك سیستم خوب فكرى است و هركس با استفاده از آن مى تواند بهره ببرد. در این مقاله ممكن است، كارهایى كه در این كتاب خواسته شده، سخت به نظر برسد. اما حقیقتاً این گونه نیست، مى شود آنها را خردخرد انجام داد و این كار كمك بسزایى در فهم رابطه افراد با تمریناتشان، مى كند و این خیلى مهم است.

كتاب راهنماى تمرین «راهنمایى موسیقیدان ها به نتایج مثبت اتاق تمرین» نوشته لیندا م. گیلبرت كتاب بسیار جذابى است و روى هوشیارى در تمام لحظات تمرین تاكید مى كند.


این كتاب با یك متن كوتاه تحت عنوان «ابزارهاى پایه اى تمرین» كه ماهرانه به موضوعات مهمى مانند بدن، حالت بدن، تنفس هنگام اجرا (البته این مبحث بیشتر به نوازندگان سازهاى بادى كمك مى كند، اما نوازندگان سازهاى زهى هم كه نفس مى كشند، مى توانند از آن استفاده كنند)، مراقبت هاى جسمى، تمركز و توجه، اهداف و راه هاى آموزش و نحوه تمرین كردن اختصاص یافته است.

كتاب راهنما را نشر دامور به قیمت ۱۳ دلار و ۹۵ سنت منتشر كرده است. این كتاب به دو موضوع مهم اشاره مى كند: نخست آنكه تمرین كردن مهارتى است قابل یاد گرفتن و مى شود در آن پیشرفت كرد.


من با تمام وجودم آن را قبول دارم. دوم آنكه تمام مطالب این كتاب براى رابطه خاص معلم با هنرجو در نظر گرفته شده است. برنامه ریزى روزانه تمرین شامل یك فهرست ۲۵ موردى است.

(مهم ترین آنها توجه به آرتیكولاسیون، سرعت آرشه، دینامیك و اینوناتسیون است.) به خاطر گستردگى شیوه هاى این كتاب ها و قیمت مناسب آنها، من تمام خوانندگان را به خرید هر سه كتاب تشویق مى كنم. این فقط نمونه كوتاهى از برنامه هاى نوشته شده است. متدهاى بسیار زیادى وجود دارند كه آنها هم ایده هاى سودمندى دارند.


مهم است كه بدانیم این برنامه ها تنها یك وسیله اند، نه تكلیف. هدف تمام آنها ایجاد پشتكار براى تمرین صحیح است، چیزى كه بیشترین خدمت را به یك موسیقیدان مى كند.


روزنامه شرق